Potni nalogi

Je listina, ki dokazuje obstoj službenih potovanj in je obvezni dokument, ki ga morajo samozaposleni pripraviti zase ali kot delodajalci izdati in odrediti zaposlenemu, da opravi službeno pot. Na podlagi potnega naloga so zaposlenemu povrnjeni vsi nastali stroški, kot so kilometrina, dnevnice, parkirnine, nočitve, vstopnine ipd.

Vsak nalog mora vsebovati:

  • zaporedno številko potnega naloga in datum izdaje,
  • osebne podatke osebe, ki opravlja službeno pot in njeno delovno mesto,
  • datum službene poti, vključno z uro začetka,
  • namen službenega potovanja,
  • kraj potovanja, opis naloge in dela na službeni poti ter točen čas trajanja potovanja,
  • opredeljena uporaba prevoznih sredstev (osebni ali službeni avtomobil, avtobus …),
  • naveden mora biti plačnik potnih stroškov,
  • opredeljena mora biti tudi višina dnevnice in posebnih dodatkov,
  • če se izplačuje predujem za službeno potovanje, je njegovo višino treba zabeležiti v potnem nalogu,
  • podpis odredbodajalca.

Potni stroški so eni redkih neobdavčenih odhodkov, ki podjetju (ali samostojnemu podjetniku) znižujejo davčno osnovo in s tem tudi plačilo davka. Če inšpektor izplačilo potnih stroškov dokaže kot neutemeljeno, je potrebno doplačati davek od dohodka oziroma dohodnino, prispevke ter morebitne kazni z zamudnimi obrestmi. Očitna poneverba poslovnih listin pa je osnova za kazensko ovadbo, ki jo tudi lahko poda davčni inšpektor. Zagotovo je smiselno, da potne naloge izpolnjujete natančno, jih pravilno številčite in priložite vsa potrebna dokazila. Na koncu pa jih je potrebo pravilno obračunati, podpisati in poročati. Čeprav zveni enostavno, davčni inšpektorji še vedno največ napak najdejo prav pri nepravilno vodenih potnih nalogih.

Za več informacij nas lahko pokličete na 0590 500 80  ali pa nam pišete na info@lenova.si

LENOVA d.o.o.
Verdijeva ulica 1, 6000 Koper

POSLOVNA ENOTA
Ankaranska 5c, 6000 Koper

KONTAKTNI PODATKI

T: +386 590 500 80
G: +386 40 521 811
E: info@lenova.si

© 2022 LENOVA d.o.o. | Splošni pogoji poslovanja | Kolofon | Piškotki

lenovo-logo